Vilodag i Kaunas och en cykelstudie

Nu har jag kommit till Kaunas och jag har haft vilodag, vilket innebär en hel del tid i sängen på hotellet samt att jag har cyklat lite i Kaunas.

De senaste dagarna har jag cyklat genom norra Polen på fina backiga vägar, den största delen har gått i alleer där träden växt upp över vägen så att de möts och ger en behaglig skugga. En skugga som varit väldigt uppskattad eftersom det har varit väldigt varmt. Halsen har tyvärr fortsatt att vara jobbig, även om det har blivit lite bätte, men jag har ändå valt att cykla vidare. För jag hade blivit så uttråkad annars. Dessutom så fanns det knappt några campingar att stanna på.

Nu när jag kommit till Litauen har landskapet förändrats och från ett böljande backigt landskap är det nu nästan på helt platt.

Kaunas

Som jag skrev i mitt förra inlägg så gillar jag inte städer… Kaunas är på lite drygt 300 000 invånare, så det är lite mer hanterbart än Gdynia, Sopot och Gdansk tillsammans. Men vägarna är ändå vädligt breda här och de breda vägarna gör att bilisterna kör ganska fort och lite hetsigt. Att korsa en normal gata kan vara ett stort projekt då de ofta är sex filer breda. Det märks tydligt att, som i så många andra städer, är det bilen som är normen. Bilen får det utrymme som den behöver och därefter så får resten dela på det som blir över. Även om hastighetsgränsen är på 40km/h eller 50km/h så är det inget ovanligt att bilister håller 60+ inne i staden.

Bred väg i Kaunas

Men det finns ju också en trend av att främja cykling och en stad med självaktning måste ju även satsa på cykelinfrastruktur. Åtminstone så att det ser bra ut i deras rapporter, att de faktiskt gör investeringar för att främja miljövänliga transporter.

Kaunas är inget undantag här, det kan checka av de flesta punkterna kring vad en stad förväntas ha i cykelinfrastruktur. De har bra cykelställ där det går att låsa fast ramen, de har cykelvägar, de målar cykelfilerna gröna så att de ska synas, det står något klämkäckt positivt om cykling på dessa cykelfiler och staden har även skaffat lånecyklar.

Kaunas som cykelstad

Fast som i så många andra städer så görs dessa investeringar på cykelinfrastruktur lite sådär halvhjärtat. Att lånecyklar är en bra grej för turister och även i viss mån boende i staden håller jag med om. Men för att lånecyklar ska vara användbart så måste det finnas en cykelinfrastruktur att använda dessa på, som fungerar och känns trygg.

Jag har cyklat i många städer och det är alltid lite läskigt att cykla i en ny stad. Det är svårt att hitta och man känner inte riktigt till de oskrivna reglerna. Vad kommer hända om jag tar plats och lägger mig mitt i en fil med bilister bakom? Kommer bilister börja tuta aggressivt? (går det ens att tuta utan att det låter aggressivt?) Kommer de köra om mig läskigt nära? Eller kommer de anpassa sig och ge mig utrymme?

I vissa städer är det t ex helt accepterat att cykla på trottoaren, i andra städer så blir man utskäld om man gör det. Till och med att cykla i Köpenhamn kan vara lite obehagligt i början, innan man har lärt sig trafikrytmen och hur andra cyklister/bilister agerar i trafiken.

Om det då dessutom inte ens finns något utrymme för cyklister i staden, så blir steget ännu större för att våga cykla i staden.

Lånecyklar i Kaunas

Så innan det blir aktuellt med lånecyklar så måste cykelinfrastrukturen hålla en viss nivå. Det måste finnas vissa grundläggande saker, så att det åtminstone upplevs tryggt för turister att cykla i staden. Kaunas är inte där ännu.

Cykelställ

Det verkar vara relativt gott om cykelställ i centrum och de flesta jag sett har varit av en bra modell där det går att låsa fast ramen i stället. Men det jag lagt märke till är att de oftast är helt tomma, vilket nog beror på att det inte är så många som cyklar här. Det är som med lånecyklar. Det är jättebra med cykelställ, men för att de ska användas så måste det finns en vettig cykelinfrastruktur att cykla på till cykelstället. Det måste gå att cykla till cykelställen utan att bli inklämd mellan en massa bilar som rusar fram utan hänsyn till några andra.

Cykelfiler och cykelbanor

Ett billigt sätt att visa att staden bryr sig om cyklisterna är att måla cykelfiler på vägarna. Genom att måla en remsa vid vägkanten för cyklister så kan staden visa på att de faktiskt gör något för cyklister. Samtidigt som det inte kostar speciellt mycket. Med lite smart placering så behöver de inte ens ta bort några parkeringsplatser.

Nackdelen med den här lösningen är att det inte blir speciellt mycket bättre för cyklister. Eftersom det inte finns några fysiska hinder för bilisterna så kan de ändå köra och/eller parkera i cykelfältet. Och störst/hårdast går först.

Dessutom har Kaunas valt att bara placera cykelfilerna antingen på sporadiska bakgator utan någon bebyggelse, eller på gågatan. Problemet på gågatan är att när de målar plattorna så blir det halt vid regn och gliporna mellan plattorna är så stora att däcken lätt fastnar i skårorna. Så det är lätt att trilla om man cyklar med smala däck där.

Ni kan även se på bilden här nedan att de har missat att anpassa parkeringsplatserna att inte ligga över cykelfältet. Eller så har de bara skitit i det. Jag tror mer på det senare alternativet.

Cykelleder utanför centrum

När jag cyklade in i Kaunas följde jag en stor väg som föredömligt hade en cykelväg intill. Fast problemet var bara att så fort det blev trångt så tog de bort cykelvägen och så tvingades jag cykla på en smal trottoar istället. Vid varje avfart var det dessutom en jobbig kant som jag behövde ta mig över. Så ja där fanns en cykelväg, ibland, men tillräckligt mycket för att man som cyklist förväntas välja den. Men för dålig för att den ska gå och använda till något seriöst.

Eftersom cykelvägen finns där så förväntar sig bilisterna att man väljer den, och hastigheten på vägen anpassas inte för blandtrafik. Så antingen får man välja att skumpa fram på en dålig cykelväg, som ibland försvinner eller utsätta sig för en hetsig biltrafik. Det här är inget som är unikt för Kaunas, det är mer eller mindre så här i samtliga lite större städer.

Vad skulle Kaunas kunna göra bättre?

Det är tråkigt att Kaunas inte lägger ner mer kraft på sin cykelinfrastruktur, för det finns plats i staden. Vägarna är i sann Sovjetisk anda breda och med gott om utrymme för alla. Om bara bilisterna hade kunnat klara sig på lite mindre plats, t ex bara fyra filer istället för sex. Visserligen har jag bara varit här på helgen, när det är mindre trafik. Men även om trafikmängden skulle tredubblas så verkar det ändå finnas plats för ordentliga cykelvägar längs med samtliga större vägar.

Eftersom det bara bor lite drygt 300 000 här så är dessutom staden tillräckligt liten för att det ska vara cykelavstånd oavsett vart man ska. Det är inte heller jättebackigt.

Samtidigt verkar det vara ganska fattigt här, husen är ofta i dåligt skick och ganska gott om övergivna hus. Om staden hade vågat satsat mer på cykelinfrastruktur så hade fler kunnat ställa bilen och istället ta cykeln till jobbet. Vilket hade gjort deras ekonomi lite bättre, samtidigt som de även hade mått bättre och i ett längre perspektiv belastat sjukvården mindre. Det är synd att så många städer inte vågar vara djärva och ta det steget, för det är nu de borde göra det. När staden inte är helt igenkorkad av bilar så är det mycket enklare att ta bort en fil här och var, och minska antalet parkeringsplatser. Till fördel för cyklister och gående. Det hade ju knappt ens märkts om de breda vägarna i Kaunas hade smalnats av lite.

Runt hörnet från hotellet där jag bor och två karter från tågstationen

Funderingar kring cyklisthatet

Med jämna mellanrum skrivs krönikor eller debattartikel som visar på ett utbrett cyklisthat. Texter där de på olika sätt påtalar att alla cyklister beter sig som idioter, inte följer de trafikregler som finns och så vidare. Nu senast har en herre vid namn Jimmy Fredriksson skrivit en krönika för Expressen med titeln ”Cyklister ska inte stå över lagen”.

Så här skriver han i inledningen av artikeln:

Parkera på cykelbanaDet är hög tid att göra något åt alla självupptagna och hänsynslösa cyklister. Mota bort dem från våra trottoarer. Dra in körkortet för de värsta cykelsvinen.

Det här är en åsikt som är ganska utbredd, till exempel har en upprörd läsare på min blogg råkat skicka ett meddelandet till mig. Istället för att skicka det till den berörda på kommunen så som läsaren tänkt göra. Läsaren kommenterar en artikel i brevet som handlar om underhållet av cykelbanor i dennes kommunen. I artikeln klargör Trafikverket att de flesta cykelolyckor är singelolyckorna och att de främst beror på bristande underhåll. Och kommunen i fråga har utmärkt sig för att de sköter underhållet bra. Trots det anser läsaren att singelolyckorna beror på att cyklisterna varken visar hänsyn eller följer trafikregler.

De har inga lysen eller reflexer och följer inga trafikregler alls, så det är inte underligt att det är singelolyckor.

Även om Jimmy i sin krönika skriver att det inte är alla cyklister som missköter sig så är andemening det samma i dessa två texter. Med mer eller mindre dåligt underbyggd fakta/åsikter, förklaras att alla cyklister beter sig hänsynslöst och bryter mot trafikregler. Information som inte styrker deras uppfattning ignoreras, till exempel verkar Jimmy missa att en majoritet av olyckorna beror på bristande underhåll, inte cyklisternas laglydighet. Vilket man kan läsa om på Svenska Dagbladet som tagit del av samma rapport som Jimmy hänvisar till i sin krönika.

Slutsatsen är alltid, om bara cyklisterna hade cyklat lite långsammare, anpassat farten, följt trafikreglerna och visat hänsyn så hade cyklisterna inte skadats.

Hur ska vi bemöta cyklisthatet?

trafikmaktordningen i SeattleEn första reaktion på den här typen av krönikor är att jag vill skriva ett bitskt svar med fakta och analys som visar på att slutsatserna inte stämmer och att man måste sätta det i ett större sammanhang. Fast samtidigt blir jag alldeles trött och matt av att bara tänka på att bemöta alla dessa ”fakta” som presenteras med sakliga argument. Det tar så mycket energi och jag tror inte det leder någon vart. Deras uppfattning står fast, cyklister bryter mot trafikregler och hade cyklister bara slutat göra det hade allt varit bra!

Det leder även till att diskussionen lätt hamnar på en låg nivå där diskussionen bara handlar om huruvida cyklister är värre än bilisterna eller inte. Eller huruvida gående är en trafikfara när de är totalt uppslukade av sina mobiler. Vi hamnar i ett skyttegravskrig där diskussionen fokuserar på vem som är värst, en diskussion som jag inte tror kommer leda till något vettigt och bara bevara status quo inom trafikmaktordningen.

En annan debatt behövs

Vägarbete cykelbanaIstället måste vi ändra problemformuleringen, debatten måste handla om större och viktigare frågor kring infrastrukturen än vem som är minst/mest laglydig. Istället tycker jag den ska handla om vilket samhälle vi vill leva i, hur våra städer ska utformas och planeras. Om vi istället börjar där, att diskutera de stora frågorna. Hur kan vi ställa om till ett hållbart samhälle och minska den globala uppvärmningen? Hur kan vi utforma våra städer så att alla känner sig trygga i dem? Då kan vi skapa en spännande diskussion kring infrastruktur som kan leda till något nytt och förändra hur vi ser på infrastrukturen.
Så tyvärr Jimmy, jag tänker inte ta debatten med dig.

 

Dödsolyckan i Landskrona, åtgärder

Landskrona kommun har nu presenterat hur de ska göra för att inte fler cyklister ska bli ihjälkörda av bilister på Ringvägen.

Att planera trafikmiljön är ofta en fråga om att välja vilket trafikslag man ska prioritera. Kommunen måste ta ställning till vilket fordon som har högst prioritet, vilket kommunen nu gör genom att sätta upp bommar som för att hindra cyklister att cykla rakt ut i den mycket viktigare biltrafiken.Cyklisten ska tvingas att stiga av cykeln och leda den genom bommarna, det ställer mig också frågande till hur barnvagnar ska komma igenom bommarna, rolatorer eller lastcyklar som är bredare.

Jag tycker det här är beklämmande att de väljer en sån här lösning i en stad som utmärker sig för att ligga i topp när det gäller antalet cykelresor bland Sveriges Kommuner. Det är en större andel som cyklar i Landskrona än i cykelstaden Lund, vilket Landskrona borde vara stolta över och vårda väl!

Men nu har kommunen i vad jag kan misstänka är någon typ av panik valt att begränsa framkomligheten för cyklisterna. När de istället borde ytterligare satsa på cykelinfrastruktur för att främja miljövänliga transportmedel. Eftersom för varje krona som de investerar i cykelinfrastruktur för att främja mer cykling kommer samhället vinna ekonomiskt på, till skillnad mot om man satsar samma pengar på bilism så förlorar samhället pengar. Mer om vinsten med cykelinfrastruktur kan man läsa om här.

Istället för att begränsa cyklisternas och fotgängares rörlighet borde kommunen placera bommar för bilarna så att dessa tvingades sakta ner och släppa fram den miljövänliga trafiken.

Det där med bilen…

I förra inlägget om olyckan skrev jag om hur Helsingborgs Dagblad valt att formulera sig om olyckan och anledningen till att jag gör det är för att visa på hur bilen är normen och att allt verkar utgå från anpassning till bilens bästa.

Den här gången så har HD lyckats använda ord som bilföraren och bilisten, vilket jag tycker man ska ge dem beröm för! Däremot tycker jag det är ännu mer beklämmande att Bertil Sjunnesson vid trafikpolisen som håller i utredningen verkar ha glömt bort att det finns en bilist i bilen som kör. Det är inte bilen som kör…

– Bilen har inte haft en chans att stanna, säger han och konstaterar att föraren inte är misstänkt för något brott.

Trafikpolisen borde ha bättre koll på det här och använda sig av ett lämpligare ordval, då jag inte kan tänka mig att det är en nyhet för honom att det är en bilist som kör bilen, inte bilen som kör bilen.

Bilen körde på en cyklist

För två dagar sen skrev jag ett inlägg om attityden i rapportering och trafikåtgärder där bilisten fråntas det ansvar de har för olyckor som sker. Som ett brev på posten rapporterade Helsingborgs Dagblad (HD) om en tragisk olycka igår. Enligt HD är det en bil som har kört på en cyklist. Fast hur nu en bil kan köra på en cyklist har jag aldrig riktigt förstått, är det inte bilisten som kör bilen? Jag skulle kunna skriva en del om trafiksituationen på platsen och att Landskrona kommun har valt att ta bort övergångsställen på platsen, för det är en relevant fråga. Fast idag blir det istället en analys av HDs ordval för artikeln.

Då artikeln inte är speciellt lång har jag gjort en skärmdump av artikeln, vill ni läsa den på HDs hemsida hittar ni den här: Cyklist avled efter krock

Cyklist avled efter krock

Men hur formulerar sig då Helsingborgs Dagblad när de skriver om en trafikolycka?

Här kommer därför min analys, vi börjar med andra mening där HD har skrivit:

”En cyklist och en personbil var inblandade i krocken”

Här är det alltså en cyklist och en personbil som är involverad, men var är bilisten? För det är ju inte bilen i sig som är farlig, utan det krävs någon som kör bilen för att olyckan ska kunna ske. Här borde HD istället skrivit ”En cyklist och en bilist var inblandad i krocken”. HDs sätt att formulera sig är som om de skulle skriva ”Pistol sköt en person” när de skriver om en skottlossning.

Därefter skriver HD följande:

”cyklade ut i trafiken och blev påkörd av bilen”

Alltså där har vi bilen igen, men var är bilisten? Sen tänkte jag på det där med trafiken, är inte en cyklist en del av trafiken? Och om cyklisten är en del av trafiken kan cyklisten inte cykla ut i trafiken. Fast det är klart, det beror på vad man avser med ordet ”trafik”. På Wikipedia ges det här svaret på frågan:

”Vanligen åsyftas fysiska transporter av människor, varor och fordon i ett gatusystem.”

Alltså om man förutsätter att Wikipedias beskrivning av Trafik stämmer, borde cyklisten som färdas på en cykelbana vara en del av trafiken. Cykeln är ett fordon och den färdas i ett gatusystem som cykelbanan utgör en del av. Därmed skulle kanske HD istället skrivit t ex att bilisten körde på cyklisten när denne korsade Ringvägen.

Det som det här visar på är att bilen är normen i trafikmiljön, det är bilen som analysen av situationen utgår från och den ses som så självklar så att den som kör bilen blir avpersonifierad. Det är som om att det är något vi inte kan styra över att människor blir dödade i trafiken. Det beror inte på de som sitter i bilen utan på bilen i sig eller andra faktorer utanför bilistens kontroll så som att det var dålig sikt, farlig väg eller en cyklist som cyklade ut i deras färdväg. Aldrig att man ifrågasätter lämpligheten att låta människor köra omkring i hårda plåtlådor som väger över ett ton.

Ett stort steg framåt hade varit om journalister hade slutat med det här ofoget att skriva om olyckor som om det inte sitter någon bakom ratten som tar beslut som riskerar andra människors liv genom att t ex köra för fort.

Fast allt är inte negativt, ibland tycker jag det skrivs lite mer nyanserade artiklar så som en artikel av Svd om fortkörningar i Stockholm utanför skolor. Svd skriver inte att bilarna kör för fort utan att det är förarna som kör för fort…

Bilen eller bilistens ansvar?

När jag cyklade på Nya Zealand 2008 så slogs jag av hur mycket mer utrymme som gavs till att informera bilisterna att köra nyktert, inte köra för fort eller ge cyklister utrymme på vägarna. Dessa informationskampanjer var mycket rätt fram och tydliga med vad som gällde. Så som DRINK, DRIVE, DIE. De handlade om att bilisternas beteende var problemet och att det är de som är ansvariga för att framföra bilen säkert.

Nya Zealand minneskort 4 015

 

Den här typen av kampanjer hade jag gärna sett mer av i Sverige också. Cyklistbloggen har skrivit om ett bra exempel på den attityd jag upplever istället finns här i Sverige, DN hade en artikel på deras hemsida om en bilist som kört ihjäl en cyklist och fokus låg på att bilisten mådde dåligt av det. Men hur mådde cyklisten och dennes familj?! Det är ett tydligt mönster att man inte lägger ansvaret på olyckorna på bilisten utan det är bilen som utför dådet, som Helsingborgs Dagblad skriver idag, Cyklist påkörd av bil.

Jag tycker helt enkelt att det är dags att sluta och dalta med bilisterna och vara lite mer tydliga, kör man en bil har man ansvar för en maskin som dödar tusentals människor varje år. Det är bilistens ansvar att inte köra för fort, ingen annans.

Därför tycker jag den här reklamfilmen från Nya Zealand om fortkörning är väldigt bra. Den lägger ansvaret för handlandet och trafiksäkerheten på bilisten, inte på objektet bilen eller någon annan sak.

Nya Zealand minneskort 4 304

En skylt på Nya Zealand, en bit efter skylten var det minst fem kors över personer som dött på vägen.